תיקיות ממתכת, מדפים ממתכת מוצר 2000 HOME OFFICE

מציג
תיקייה 5 מגירות
התקשר 04-872-67-67
ארון לשרטוטים ממתכת
התקשר 04-872-67-67
תיקייה 3 מגירות
התקשר 04-872-67-67
תיקייה 2 מגירות
התקשר 04-872-67-67
תיקייה 4 מגירות
התקשר 04-872-67-67
מדפים פתוחים
התקשר 04-872-67-67