תיקיות ממתכת, מדפים ממתכת מוצר 2000 HOME OFFICE

ארון לשרטוטים ממתכת

התקשר 04-872-67-67

תיקייה 3 מגירות

התקשר 04-872-67-67

תיקייה 2 מגירות

התקשר 04-872-67-67

תיקייה 4 מגירות

התקשר 04-872-67-67

תיקייה 5 מגירות

התקשר 04-872-67-67

מדפים פתוחים

התקשר 04-872-67-67